Duyệt bởi
Chuyên mục: SỐNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Ngày 10 – Trọng Tâm Của Sự Thờ Phượng

Ngày 10 – Trọng Tâm Của Sự Thờ Phượng

   Hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời… và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. (Rô-ma 6:13) Trọng tâm của sự thờ phượng là phó mình. Phó mình là một từ không được nhiều người thích dùng lắm, hầu như trái ngược với từ thuận phục. Nó ngụ ý một sự mất mát, và không một ai muốn mình là kẻ thất bại. Phó mình gợi lên…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày 11 – Làm Những Người Bạn Tốt Nhất Của Chúa

Ngày 11 – Làm Những Người Bạn Tốt Nhất Của Chúa

  Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! (Rô-ma 5:10) Đức Chúa Trời muốn làm người bạn tốt nhất của bạn. Mối tương giao giữa bạn với Đức Chúa Trời có nhiều khía cạnh khác nhau: Đức Chúa…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày 12 – Phát Triển Tình Bạn Với Đức Chúa Trời

Ngày 12 – Phát Triển Tình Bạn Với Đức Chúa Trời

  Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; Nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng. (Châm Ngôn 3:32) Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. (Gia-cơ 4:8) Gần Chúa bao nhiêu, đó là sự lựa chọn của bạn. Giống như mọi tình bạn khác, bạn cần phải tích cực phát triển tình bạn giữa bạn với Đức Chúa Trời. Nó không tình cờ xảy ra đâu. Nó đòi hỏi lòng khao khát,…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày 13 – Sự Thờ Phượng Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Ngày 13 – Sự Thờ Phượng Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

  Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mác 12:30) Đức Chúa Trời muốn toàn bộ con người bạn. Ngài không muốn chỉ một phần cuộc đời bạn. Ngài đòi hỏi hết tấm lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, và hết sức lực của bạn. Đức Chúa Trời không muốn sự tận hiến nửa vời, sự vâng phục một phần, và phần còn thừa về…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày 14 – Khi Chúa Dường Như Ở Xa

Ngày 14 – Khi Chúa Dường Như Ở Xa

  Đức Giê-hô-va đã ẩn mình khỏi dân sự Ngài, nhưng tôi tin cậy Ngài và đặt hy vọng nơi Ngài. (Ê-sai 8:17/ Bản TEV-ND) Đức Chúa Trời là thật, bất luận bạn cảm thấy như thế nào. Thật dễ thờ phượng Đức Chúa Trời khi mọi sự đều tốt đẹp trong cuộc đời bạn-khi Ngài chu cấp thức ăn, bạn bè, gia đình, sức khỏe và những hoàn cảnh hạnh phúc. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày 15 – Được Tạo Dựng Cho Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Ngày 15 – Được Tạo Dựng Cho Gia Đình Của Đức Chúa Trời

  Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển. (Hê-bơ-rơ 2:10a) Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. (I Giăng 3:1) Bạn được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn một gia đình, và…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày 16 – Điều Quan Trọng Nhất

Ngày 16 – Điều Quan Trọng Nhất

  Bất luận tôi nói gì, tin gì và làm gì, Thì tôi cũng mất hết nếu không có tình yêu thương. (ICô-rinh-tô 13:3b bản Msg-ND) Tình yêu thương có nghĩa là sống theo cách Đức Chúa Trời đã truyền cho chúng ta sống. Như anh em đã được nghe từ ban đầu, mạng lệnh của Ngài là đây: Hãy sống một đời sống yêu thương. (IIGiăng 1:6 bản NCV-ND) Toàn bộ cuộc sống là vì tình yêu thương. Vì…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày 17 – Một Nơi Để Thuộc Về

Ngày 17 – Một Nơi Để Thuộc Về

  Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. (Ê-phê-sô 2:19) Nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy. (I Ti-mô-thê 3:15b) Bạn được kêu gọi để thuộc về, không chỉ để tin. Ngay cả trong môi trường Ê-đen hoàn hảo,…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày 18 – Sống Với Nhau

Ngày 18 – Sống Với Nhau

  Mỗi người trong anh em là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, và anh em đã được lựa chọn để chung sống trong hòa thuận với nhau. (Cô-lô-se 3:15 bản CEV-ND) Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! (Thi Thiên 133:1) Cuộc sống là phải san sẻ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta chung sống với nhau. Kinh Thánh kêu gọi mối thông công chia sẻ kinh nghiệm này. Tuy nhiên,…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Ngày 19 – Vun Đắp Cộng Đồng

Ngày 19 – Vun Đắp Cộng Đồng

  Mỗi người trong anh em là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ, và anh em đã được lựa chọn để chung sống trong hòa thuận với nhau. (Cô-lô-se 3:15 bản CEV-ND) Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! (Thi Thiên 133:1) Cộng đồng đòi hỏi cam kết. Chỉ có Thánh Linh mới có thể tạo ra một mối thông công thật giữa các tín nhân, nhưng Ngài vun đắp nó bằng…

Đọc Thêm Đọc Thêm

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://tinlanhlagi.com/category/song-dung-muc-dich/page/2">
Twitter