Duyệt bởi
Thẻ: Tin lành là gì?

TIN LÀNH LÀ GÌ?

TIN LÀNH LÀ GÌ?

“Nầy, ta báo cho các ngươi một TIN LÀNH, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân” (Lu-ca 2:10) Ban đầu Thượng Đế tạo nên thế gian chúng ta – Núi non, sông biển, cỏ cây, hoa lá và các vật có sự sống đều do Ngài dựng nên cả. Nhưng điều quí nhất là Ngài tạo một con người hoàn toàn tốt đẹp và không có tội lỗi. Ngài yêu mến người và muốn người là bạn…

Đọc Thêm Đọc Thêm

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
http://tinlanhlagi.com/tag/tin-lanh-la-gi">
Twitter